Erän siimatestissä rääkättiin alkukesän aikana liki sata rullaa uutta ja uudistunutta siimaa. Niiden seurauksena syntyi reilun metrin verran tulostaulukkoa, joka ensi alkuun vaikutti sekavalta, eikä siimojen välille tuntunut löytyvän mitään eroa.

Tarkempi tutkiminen toi kuitenkin pian esiin seikkoja joiden perusteella kuluttajat, kalamiehet ja -naiset voivat tehdä oman valintansa.

Testin toivotaan johdattavan kuluttajat ajattelemaan, ehkä muodostamaan uusia siiman valintaperusteita, jopa vaihtamaan tutuksi tullut siima johonkin toiseen, uskaltamaan kokeiluihin.

Siimojen syvimpään olemukseen, niiden kemialliseen rakenteeseen ei ollut mahdollista päästä, mutta erinäisten teknisten kokeiden avulla niiden ominaisuudet voidaan riisua numeroiksi.

Kaikkiin siimoihin otettiin tuttuun tapaan viileän asiallinen yhteys ja alkuvaiheessa niitä tarkasteltiin vain numeroiden valossa; kuinka hyvin niiden puolissa ilmoitetut mitat – muun muassa vetolujuus ja halkaisija – vastasivat testituloksia.

Kun kaikki tekniset seikat oli mitattu ja laskettu viimeistä desimaalia myöten, aloitettiin pohdinta siitä, kuinka hyvin kukin siima vastaa siitä annettua mainoslausetta. Se, kuinka hyvin siimat sopivat kuhunkin kalastustarkoitukseen, jää kuluttajien kokeiltavaksi.

Siimat tutkittiin siimoina, eikä solmuilla ollut asiaa tässä vertailussa.

Verkossa on runsaasti eri tarkoituksiin ja eri siimoille sopivia solmumalleja kestävyysprosentteineen.

Vetolujuus- ja kulutuskestotestin tulokset on arvioitu monofiili- ja kuitusiimoissa erikseen. Toisin sanoen, hyvä monofiilisiima ei siis ole samalla asteikolla ”hyvä” kuin hyvä kuitusiima, se on sitä vain ”monofiiliasteikolla”. Monofiili- ja kuitusiimat ovat monessa suhteessa aivan erilaisia ja kummallakin on oma vannoutunut kannattajakuntansa.

Siimasatoa testattiin Erän numerossa 8&9/2014, joka ilmestyi 15. heinäkuuta 2014.

 

Tässä testiin liittyvät taulukot:

Monofiilisiimojen lujuuden vertailu 16 vuoden ajalta osoittaa, että lujuus on kerta kerralta parantunut.  Vuonna 1998 mitatut siimat (sininen), vuoden 2005 mittaukset (oranssi) ja nyt tehdyn testin tulokset (punainen) eroavat toisistaan selvästi. 

Monofiilisiimoissa paksuus (sininen) ja vetolujuus (punainen) kohtaavat lujuuden optimikohdassa noin kuuden kilogramman kohdalla.

?

Vetolujuusmittausten tulostaulukkoa katsellessa kiinnittyy huomio monofiili- ja kuitusiimojen väliseen selvään eroon; kuitusiimojen lujuus/paksuus -suhde on monin verroin – kolme, nelinkertaisesti – suurempi kuin monofiilisiimoilla. HUOM! Kuva aukeaa isona PDF:nä, kun klikkaat kuvaa!