Inarin Näätämöjoen lohenkalastusta koskeva lupakiintiö on tulossa täyteen kesken kalastuskauden. Osa kalastajista on jäänyt ilman lupaa.

Muutamia lupia on mahdollisesti vielä saatavilla.

Lohenkalastukselle Näätämöjoella on asetettu Metsähallituksen eri sidosryhmien kanssa neuvoteltu virkistyskalastusta koskeva 1500 kalastusvuorokauden lupakiintiö.

Kiintiön tarkoitus on turvata lohikalakantojen kestävää käyttöä. Näätämöjoen arvokas lohikanta halutaan säilyttää elinkelpoisena ja turvata lohenkalastusmahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Jokivarren asukkaat Sevettijärvellä ja Näätämössä ovat rajoittaneet vapaaehtoisesti omaa kalastamistaan. Myös Norjan kerrotaan rajoittaneen kalastusta Näätämöjoella.

Kalastajia neuvotaan varmistamaan lupien saatavuus hyvissä ajoin ennen reissua Ylä-Lapin kalastuskohteille.

Eräluvat.fi-sivuston verkkokaupasta lupia ostaessaan näkee samalla myös kalastuslupien saatavilla olevan määrän ja taustatietoa alueiden lupakiintiöistä.

Metsähallituksen tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons