Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan lohen kutuvaellus on käynnistynyt Tornion- ja Simojoessa hyvin voimakkaana, ja lisäksi 5-10 päivää tavanomaista aikaisemmin.

Parhaina päivinä Tornionjoelta on laskettu lähes 10 000 ja Simojoelta yli sata ylävirtaan vaeltavaa lohta.

Tornionjoen lohen nousuvauhti ylittää jo nyt toissavuonna havaitun aiemman ennätysmäärän, 60 000 lohta, vaikka nousukausi on aiempaan verrattuna vasta puolivälissä.

RKTL seuraa lohien kutuvaellusta Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella. Simojoella kaikuluotain tekee havaintoja Simon keskustaajaman kupeessa.

Kaikuluotain tuottaa vedenalaista videokuvaa ja kalat lasketaan luotaimen näytöltä.

Luotauspaikan oli 2. heinäkuuta mennessä ohittanut Tornionjoella 71 247 lohta ja Simojoella 2 495 lohta. Nousevien lohien kokonaismäärästä ei pystytä antamaan ennustetta, koska vaelluksen ajoittuminen vaihtelee vuodesta toiseen.

Perämeren kutujoissa lohien nousun huippu ajoittuu tavallisesti kesä-heinäkuun vaihteeseen.

Kansainvälinen Merentutkimusneuvost (ICES) on arvioint, että tänä vuonna Tornion- ja Simojokeen vaeltaisi kudulle suunnilleen sama märä lohia kuin kahtena aiempana vuonna.

Kutuvaellusta on tänä vuonna ehkä voimistanut se, että takana on lämmin talvi, jonka aikan avomerikalastus jäi vähäiseksi. Myös lohenpoikasten luontainen eloonjäänti meressä on parantunut aallonpohjasta, joka tapahtui 5-10 vuotta sitten.

RKTL päivittää alustavia Tornionjoen ja Simojoen luotaustuloksia verkkosivuilleen mahdollisemman ajantasaisesti.

Tornionjoen luotaustuloksia voi seurata täältä ja Simojoen luotaustilanne selviää täältä


Nousukalamäärien kertymät Tornionjoen Kattilakoskella vuosina 2009-2014. Vuoden 2014 kertymä on päivitetty 2.7. asti. (Lähde: RKTL)


Nousukalamäärien kertymät Simojoella vuosina 2008-2014. Vuoden 2014 kertymä on päivitetty 2.7. asti (Lähde: RKTL)

KUVA: Tornionjoen Kukkolankoski, vastarannalla Ruotsi
Tekijä: M. Passinen (Uploaded by Argus fin) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 tai CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], lähde: Wikimedia Commons