Puroilla ja joilla järjestetään tänäkin vuonna sarja talkoita, joilla pyritään muokkaamaan virtavesiluontoa lähemmäksi luonnontilaa. Virtavesitalkoita järjestää Virtavesien Hoitoyhdistys ry yhteistyökumppaneineen.

Vesistöistä tehdään sopivampia elinympäristöjä muun muassa lohikaloille ja ravuille. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa.

Sisävesien taimen ja jokihelmipisimpukka luokitellaan erittäin uhanalaisiksi. Meritaimen puolestaan on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.

Virtavesia ja niiden eliölajeja uhkaa vesivoiman rakentaminen, myrkky- ja jätevesipäästöt, ojitukset sekä liikakalastus. Vesistökunnostuksilla ja talkootyöllä monen puron ja joen taimen- ja rapukanta on saatu elpymään.

Talkoot ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään pitkin kesää ja alkusyksyä. Talkootapahtumat sijoittuvat eri puolille pääkaupunkiseutua ja Suomea. Talkoissa on tarjolla virvokkeita ja pientä purtavaa, jonka takia niihin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.

Kuva: Mikael A Manninen. Talkoopäivän yhteydessä sähkökoekalastettuja kaloja mitataan ja punnitaan ennen niiden vapauttamista takaisin Helsingin Mätäjokeen syksyllä

Virtavesien hoitoyhdistys ry:n tiedote.

Alla Virtavesien hoitoyhdistys ry:n lista järjestettävistä talkoista:

Riverkeepers järjestää Raaseporissa, Fiskarsin ruukin alueella laajat kunnostustalkoot 11. ­- 13. ja 25. ­- 27. heinäkuuta. Tarkoituksena on parantaa meritaimenen ja muiden vaelluskalojen kutu­ ja poikastuotantoalueita Fiskarsinjoessa ja sen sivupuroissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Khuong Le, 0400 787 193, khuong.le(at)riverkeepers.fi

Lauantaina 2.8. autetaan uhanalaista meritaimenta Longinojalla Helsingin Savelassa. Puroon rakennetaan kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita aiemmin rakennettujen kivikkojen yhteyteen. Talkooalue sijaitsee Kehä 1:stä 200 ­ 300 metriä alavirtaan. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Jouni Simolalle, jouni.simola(at)gmail.com, 040 710 8697. Hän antaa myös talkoista lisätietoja.

Lauantaina 9.8. talkoillaan Espoon Puolarmetsässä, Finnoonojan keskijuoksulla. Uomasta puretaan vaelluseste ja luodaan tilalle luonnonmukainen koskialue. Talkoo järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo­-Mankin kalastusalueen kanssa. Purolla on talkoiltu taimenkannan tukemiseksi vuodesta 2009 lähtien. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com

Liukon osakaskunta järjestää lauantaina 9.8. kunnostustalkoot Keski-Suomessa, Keurusselän Roosinpohjaan laskevalla Ukonpurolla. Puroa kunnostettiin jo viime vuonna. Tänä vuonna tehdään lisää kutusoraikkoja ja kivetään uomaa sekä lisätään puumateriaalia. Lisätietoja Vesa Kuituselta, 0503388504, vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Helsingin Viikinojalla talkoillaan lauantaina 16.8. Talkooalue on Viikin koetilamailla Viikintiestä alavirtaan. Viikinojan nykyiset taimenten kutupaikat ovat yläjuoksun puolella. Talkoiden tavoitteena on saada lisääntyminen käyntiin myös merikaloille helpommin tavoitettavalla alajuoksulla. Ilmoittautumiset: Vesa Kuitunen 0503388504 tai vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Lauantaina 30.8. järjestetään Helsingissä Maunulanpurolla kunnostustalkoot. Uomaan lisätään kutusoraa taimenille ja kiviä luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, myös lapset vanhempien seurassa. Talkoot järjestää Virtavesien hoitoyhdistys yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Teemu Mökköselle, joka antaa myös lisätietoja vesistöstä, puh. 040 539 1202, teemu.mokkonen(at)gmail.com.

Lauantaina 6.9. kunnostetaan Mustapuroa, Helsingin Myllypurossa. Päivän aikana kunnostetaan aiemmin rakennettuja kutusoraikkoja sekä rakennetaan taimenille poikasalueita. Talkooalue sijaitsee Pallomyllyn kohdalta alavirtaan noin 300 metrin matkalla. Ilmoittautumiset Jouni Simolalle, jouni.simola(at)gmail.com, 040 710 8697.

Lauantaina 13.9. talkoillaan Lopen Hunsalassa. Vastinkoskella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita yhteistyössä Pilpalan osakaskunnan kanssa. Talkoilla ja kosken rauhoituksella pyritään saamaan viime vuosina taantunut taimenkanta uudelleen nousuun. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi.

Lauantaina 20.9. tehdään Vantaan Rekolanojalla uusia kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja Koivukylänväylän koskialueelle. Syksyllä 2013 nähtiin Rekolanojassa melko paljon taimenia kudulla vasta tehdyillä soraikoilla. Yhteistyökumppanina talkoissa toimii Vantaan kaupunki ja Vantaan ympäristöyhdistys. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: tuomas.rinne(at)pakolaisapu.fi.

Helsingin Mätäjoella, Talissa talkoillaan lauantaina 27.9. Helsingin perhokalastajat ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen talkoopäivän syyskuun viimeisenä lauantaina. Uomaan palautetaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Lauantaina 4.10. talkoillaan Espoon Lukupurolla. Perattua purouomaa kivetään sekä soraistetaan lähemmäs luonnontilaa. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo­Mankin kalastusalueen kanssa. Gräsanojan vesistöön palautetun taimenkannan vahvistamiseksi talkoillaan nyt ensimmäistä kertaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com

Virtavesien kunnostusta Varsinais­-Suomessa, Valonian purokunnostushanke järjestää virtavesitalkoita Varsinais­-Suomen alueella. Talkoiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin Valonian vesiensuojelublogissa www.vesistojenaarella.wordpress.com ja Valonian verkkosivuilla www.valonia.fi/vesi. Talkoita järjestetään Saaristomereen laskevissa virtavesissä kesän ja syksyn aikana. Talkookunnostusten tarkoituksena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti elvyttää äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. Lisätietoja: Valonian projekteista antaa projektityöntekijä Janne Tolonen etunimi.sukunimi@valonia.fi , p. 050 518 7755.