Metsähallituksen talousmetsien kulttuuriperintöinventointiurakka jatkuu tänä kesänä.

Arkeologien muodostamat tutkimusryhmät etsivät ennestään tuntemattomia arkeologisia kohteita ja tarkastavat useista eri lähteista saatuja vihjeitä jo viidettä kesää.

Tänä vuonna 10 000 rajan odotetaan rikkoutuvan. Valtion metsistä on kartoitettu tähän mennessä noin 9000 kohdetta, joista vanhimmat löydetyt asuinpaikat ovat kivikaudelta noin 9300 vuoden takaa.

Noin neljän miljoonan hehtaarin tavoite täyttynee ensi kesänä, jolloin urakka päättyy.

Metsähallituksen ja Maanmittauslaitoksen tuottamien ilmalaserkeilausaineistojen avulla tutkijat voivat löytää esimerkiksi kivikautisia asuinpainanteita tai sotahistoriallisia kohteita kuten hiilimiiluja.

Arkeologien käyttämä lähdeaineisto on monipuolinen ja se kehittyy sekä monipuolistuu koko ajan.

Maanmittauslaitos on ladannut nettiin vanhoja peruskarttoja 1960- ja 70 –luvuilta. Inventoinneissa ei etsitä ja dokumentoida systemaattisesti nuorempaa ihmisen jälkeen jättämää kulttuuriperintökerrostumaa.

Vanhoissa kartoissa näkyy muun muassa niittylatoja ja metsäkämppiä tai hiljattain autioituneita maatiloja, jotka edustavat Metsähallituksen mukaan tyypillistä metsien katoavaa rakennuskantaa.

Yksi Metsähallituksen tärkeimmistä lähteistä on yhä paikallisten asukkaiden tietämys. Kuulttuuriperintöinventointia jatketaan kesällä myös kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla.

Kulttuuriperintöinventoinnin seuraamiseen tarkoitettu blogi täällä.

Metsähallituksen tiedote.

Kuva: Marko Korhonen