Viime talvi oli vähäluminen. Kuusia tuhoavat kirjanpainajakuoriaiset ovat hyötyneet lämpimästä ja aikaisesta keväästä ja mustikan varpuja on kuivunut laajoilta alueilta lumen puutteen takia.

Poikkeukselliset lumiolosuhteet ovat myös vaikuttaneet siihen, ettei Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos onnistunut pannoittamaan yhtään sutta viime vuonna.

RKTL on pannoittanut susia vuodesta 1998 lähtien ja viime vuosi oli ensimmäinen, jolloin yhtään sutta ei onnistuttu pannoittamaan.

Susien pannoitus vaatii moottorikelkan kantavaa paksua lumipeitettä ja pinnalla olevaa pehmeää lunta, joka upottaa sutta. Tammikuun lopusta huhtikuun lopulle kestäneen susien pannoituskauden aikana sopivia kelejä ei ollut.

Toissavuonna pannoitetuista susista neljällä on vielä toimiva panta, mutta patterien kesto loppuu kesän aikana.

Verkkopalvelua, joka on tarkoitettu erityisesti koiravahinkojen vähentämiseen, ei pannoittamisen epäonnistumisen takia voida avata metsästyskauden alussa.

Susien reviirien kartoittamiseen on käytetty pääosin satelliittiseurantatietoa alueilta, joilla susia on onnistuttu pannoittamaan. Reviirit ovat tärkeitä susikannan runsauden arvioinnissa.

Ilman lähetinpantatietoja ei myöskään nuorten susien liikkeistä saada tietoa.

Susikannan arvioinnissa korostuvat nyt petoyhdyshenkilöiden kirjaamat susihavainnot ja maastotyö.

RKTL:n tiedote

Kuva: Wikimedia Commons