Harmaahylkeen metsästykseen ei enää tarvitse pyyntilupaa, vaan hallia voi metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Valtioneuvosto vahvisti metsästysasetuksen muutoksen viime viikolla (5.6.).

Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tuottaa kanta-arvion, jonka pohjalta maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa alueellisen kiintiön.

Kiintiö on vuosittainen, ja jos se täyttyy ennen metsästysvuoden päättymistä, metsästyksen määrää päättyneeksi Suomen riistakeskus. Kiintiön täyttymistä seurataan saaliin ilmoittamisvelvollisuuden avulla.

Muutoksella pyritään vähentämään harmaahylkeiden ammattikalastuksella ja vesiviljelylle aiheuttamia vahinkoja.

RKTL arvioi, että vuonna 2010 hylkeet vahingoittivat ammattikalastuksen saalista 117 tonnin edestä. Todellinen määrä voi olla vielä suurempi, koska hylkeiden vahingoittamista kaloista ei välttämättä jää pyydyksiin jälkiä.

Vuonna 2011, RKTL:n arvion mukaan, hylkeiden vahingoittama kasvatetun kalan määrä oli 390 tonnia. Kala- ja kassivahinkojen arvoksi arvioidaan yhteensä 1 585 000 euroa.

Hallien määrä on kasvussa. Itämeren alueen laskennoissa 2000-luvun alussa harmaahylkeitä oli noin 10 000 ja nyt lähes 30 000.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä pyyntiluvanvaraiselle metsästykselle on ollut 1050 yksilöä neljänä viime vuotena. Saalismäärästä vuosittain on toteutunut vain 18–45 prosenttia.

Muutoksen odotetaan vähentävän elinkeinoharjoittajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa.

Se myös mahdollistaa välittömien metsästystoimien aloittamisen, heti vahinkoa aiheuttavien yksilöiden havaitsemisen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kuva: Wikimedia Commons/ Trisha M Shears