Meritaimenen kalastuskausi Tenolla päättyy 31.8., ja osa meritaimenista nousee Tenoon vasta kalastuskauden päätyttyä. Moni kalastaja tahtoisi varmasti kalastaa arvokasta taimenta niin pitkään kuin mahdollista.

Laaja meritaimenien radiotelemetriatutkimus kuitenkin paljasti, ettei meritaimenen kalastuskautta Tenolla voi pidentää. Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen tutkimus toteutettiin vuosina 2011-2013.

Tenojoen meritaimenen kalastuskautta ei voi RKTL:n tuoreisiin tutkimustuloksiin nojaten pidentää, koska pidentämiselle ei ole biologisia edellytyksiä.

Tehdyssä telemetriatutkimuksessa huomattiin meritaimenella olevan kaksi erilaista nousuvaellusmallia: ei-sukukypsät talvehtijat ja kutuvaeltajat.

Molemmat aloittavat nousunsa heinä-elokuussa. Sukukypsyyden saavuttamista odottavat meritaimenet nousevat Tenojoen suun syönnösalueelta Tenojoen alaosalle talvehtimaan ja palaavat seuraavana kesänä uudelle syönnökselle jokisuuhun.

Tenojoen meritaimenkantaan kohdistuva kalastuspaine on jo nykyisellään voimakas.

Valtaosa kutuvaeltajista talvehtii Tenojoen pääuomassa, mutta kutuvaeltajat jatkavat vaellustaan ylävirtaan seuraavana keväänä. Kaksivuotisen vaelluksen aikana yksi meritaimen voi altistua kalastan koukulle kahteen kertaan.

Ensimmäisen kerran kalastus uhkaa kutuvaeltajaa syyskesällä ensimmäisenä nousuvuotena ja toisen kerran talvehtimisen jälkeisenä kesänä.

Tenojoen nykyisen alamitan (25 cm) takia kalastuspaine kohdistuu myös pienempiin taimeniin, jotka eivät ole saavuttaneet sukukypsyyttä.

Biologisesti perusteltu alamitta RKTL:n mukaan olisi 45-50 senttimetriä, sillä vasta siinä iässä taimen alkaa saavuttamaan sukukypsyyttään.

Melkein kaikki meritaimenen lisääntymisaluuet sijoittuvat Tenon ja sen isojen latvahaarojen sivujokiin. Taimenkannat sivujoissa ovat pieniä, usein vain murto-osia lohikantoihin verrattuna.

Tenon taimenpopulaatioiden hoito on onneksi kohtalaisen helppo järjestää.

Taimen vaeltaa käytännössä vain Tenojoessa ja sen isoissa latvahaaroissa sekä Tenojokisuun alueella. Hoitotoimenpiteiden suunnitteluvaiheessa ei tarvitse ottaa huomioon esimerkiksi kalastusta merialueella.

RKTL:n tiedote.

Kuva: Kai-Erik Nyholm