Metsästys- tai kalastuslupiin sijoitettu euro hyödyttää kalastus- tai metsästysaluetta seitsenkertaisesti. Tämä käy ilmi Metsähallituksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksesta.

Kyseessä on ensimmäinen kattava eränkäynnin aluetaloustutkimus, josta tänään julkaistiin ennakkotietoja erätoimittajapäivillä Viitasaarella.

Viime syksynä kalastajat ja metsästäjät toivat eri alueille suoraa tuloa yhteensä noin 34 miljoonaa euroa. Tulot koostuivat muun muassa metsästäjien ja kalastajien asioimisista kaupoissa, huoltoasemilla ja matkailuyrityksissä.

Kalastajien osuus potista oli noin 9,4 miljoonaa euroa ja metsästäjien noin 24,4 miljoonaa euroa.

Kalastuksella ja metsästyksellä on myös positiivinen vaikutus työllisyyteen. Tutkimuksen mukaan kalastuksen ja metsästyksen suora työllistävä vaikutus oli 445 henkilötyövuotta. Toistaiseksi tutkimuksessa ei ole laskettu eränkäynnin kerroinvaikutuksia.

Suuntaa-antavassa tutkimuksessa mukana oli yli 8000 vastaajaa, jotka olivat pääosin virkistyskalastajia ja pienriistan- sekä hirvenmetsästäjiä valtion alueilla.

Tutkimus ei huomio yksityismaille ja yksityisvesille kohdistuvaa metsästystä ja kalastusta. Sen lisäksi valtion alueilla on isoja eränkävijäryhmiä, joita tutkimuksessa ei ole huomioitu.

Tutkimuksessa kyseltiin myös eränkäynnin vaikutuksista hyvinvointiin. Lopulliset tulokset saadaan analysoitua vasta seuraavan kesän aikana, mutta ennakkotietojen mukaan eränkävijät kokevat eräilyllä olevan positiivinen vaikutus hyvinvointiin.

Eniten metsästyksestä ja kalastuksesta saadaan tuottoa pohjoisessa. Sitä selittää se, että yli puolet valtion alueista on Lapissa.

Taloudellista hyötyä metsästyksestä ja kalastuksesta nauttivat myös Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi.

Tässä Metsähallituksen tiedote aiheesta ja alla taulukko kalastuksen ja metsästyksen tuloista ja työllisyysvaikutuksista eri alueilla.

Metsästyksen ja kalastuksen suora vaikutus alueelle

Maakunta

Tulo alueelle, milj.€

Työllisyysvaikutus, htv

Lappi

16,3

201,9

Kainuu

7,0

102,4

Pohjois-Pohjanmaa

3,9

49,6

Pohjois-Karjala

3,3

49,1

Keski-Suomi

1,1

14,7

Pirkanmaa

0,44

5,2

Etelä-Savo

0,38

5,6

Keski-Pohjanmaa

0,33

3,8

Pohjois-Savo

0,32

4,2

Kanta-Häme

0,28

3,9

Muut

0,39

5,1

YHTEENSÄ

33,8

445,6