Meteotsunamiksi kutsuttu ilmiö syntyy, kun sopivalla nopeudella meren yli liikkuva säärintama voimistaa mereen synnyttämäänsä aaltoa. Äkilliset vedenkorkeuden vaihtelut ja niihin liittyvät voimak­kaat virtaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita rannikkoliikenteessä.

Suomen rannikolla on viime kesinä havaittu poikkeuksellisen rajuja meriveden korkeusvaihteluja ukkos- ja puuskarintamien yhteydessä.

Poikkeuksellisista vedenkorkeusvaihteluista saatiin useita silminnäkijähavaintoja eri puolilta Suomen rannikkoa vuosina 2010 ja 2011. Tyypillisesti vesi nousi ja laski useita kertoja 5–15 minuutin välein kor­keusvaihtelun ollessa jopa metrin.

Tavallinen havaintopaikka oli saaristossa sijaitseva matala, kapea salmi.

Ilmatieteen laitoksen hiljattain julkaistussa tutkimuksessa osoitetaan, että havaitut vedenkorkeusheilah­te­lut olivat pieniä meteotsunameja, sääilmiöiden mereen synnyttämiä pitkiä ja nopeita aaltoja. Maanjä­ristysten aiheuttamista tsunameista ne erovat vain syntytavaltaan.

Ilmiö on Suomen rannikolla harvinai­nen ja huonosti tunnettu.

Vastaavia havaintoja ei ole raportoitu vuosi­kymmeniin, ja edellinen tieteelli­nen tutkimus Suomen rannikon meteotsunameista on vuodelta 1926. Sen sijaan esi­merkiksi tietyissä Välimeren satamissa ilmiö esiintyy melko säännöllisesti vuosittain, ja suurimmat aallot ovat olleet kuusi metriä korkeita.

Ilmiöön liittyy hyppäys ilmanpaineessa

Tutkimuksessa hyödynnettiin mareografien vedenkorkeusmittauksia, rannikkoasemien ilmanpaineha­vaintoja ja tutkakuvia. Kaikkiin tapauksiin liittyi rannikkoasemilla havaittu pieni mutta nopea ilmanpai­neen hyppäys.

Kaksi tapauksista oli Suomenlahden yli etelästä saapuneiden säärintamien aiheuttamia, kaksi liittyi Pohjanlahdella rannikon suuntaisesti liikkuneisiin rintamiin.

Meteotsunami syn­tyy, kun pienialainen ilmanpaineen häiriö, esimerkiksi ukkosmyrsky, liikkuu meren yllä samalla nopeudella kuin millä meren aalto pystyy etenemään.

Tällöin energiaa siirtyy ilmakehästä mereen ja aallon korkeus kasvaa. Rannikon muoto joko voimistaa tai vaimentaa saapu­vaa tsunamiaaltoa. Sen vuoksi ilmiö on huomiota herättävä vain yksittäisissä paikoissa, ei koko ranni­kolla.

Ilmatieteen laitos on alkanut antaa varoituksia nopeista vedenkorkeuden vaihteluista silloin, kun olo­suhteet ovat suotuisat meteotsunamien syntymiselle. Havaintoja äkillisistä meriveden korkeusvaihte­luista voi ilmoittaa Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikköön, sähköposti vedenkorkeus@fmi.fi tai p. 029 539 6436.

Kuvateksti: Säärintamat voivat nostaa nopeasti aallonkorkeutta erityisesti salmissa. Rannikkoliikenteelle ilmiöstä voi aiheutua vaaratilanteita. Kuva: Jorma Koivuniemi.

(Ilmatieteen laitoksen tiedote 6. toukokuuta 2014)