Viime vuonna suurpedot aiheuttivat 8,5 miljoonan euron vahingot. Kaikista suurpetovahingoista 94 prosenttia oli porovahinkoja ja porotaloudelle kertyi melkein 8 miljoonan euron vahingot.

Suurpetojen aiheuttamat porovahingot ovat lisääntyneet vuodesta 2012, jolloin porovahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa.

Toissa vuonna ahman tappamia poroja ilmoitettiin noin tuhat vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2013 ahman tappamia poroja ilmoitettiin noin 3600.

Ahmojen osuus porovahingoista oli 68 %. Ilvekset tappoivat 865, karhut 584 ja sudet 351 poroa.

Valtion talousarviossa suurpetovahingoille on varattu 3,8 miljoonaa euroa. Jos lisärahoitusta ei saada korvauksia joudutaan leikkaamaan 56 %, mutta myös viime vuonna korvaukset maksettiin täysimääräisinä vasta eduskunnan myöntämän lisätalousarvion avulla.

Suurpedot aiheuttivat 552 000 euron vahingot viljelyksille, kotieläimille ja irtaimistolle. Edellä mainituista 16 % oli koiravahinkoja, joista karhut aiheuttivat yhden, ilvekset viisi ja sudet 25.

Ilvesten aiheuttamat kotieläinvahingot ovat nousseet melkein kymmenkertaisesti vuodesta 2012. Viime vuonna ilvesten aiheuttamat kotieläinvahingot olivat 245 000 euroa.

Ahman aiheuttamien porovahinkojen vähentämiseksi maa- ja metsätalousministeriö viimeistelee parhaillaan ahman hoitosuunnitelmaa.

Ministeriö rahoittaa myös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hanketta, joka selvittää ja pyrkii vähentämään ahman aiheuttamia porovahinkoja.

(Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 30.03.2014.)

Kuva: Wikimedia Commons/ Tiia Monto

Korjattu: 8.5.2014., 10:47. Porovahinkoja ei kertynyt lähes 8 miljoonan euron edestä, vaan porotaloudelle kertyi lähes 8 miljoonan euron vahingot.