Ensimmäiset kirjanpainajakuoriaiset ovat jo liikkeellä. Suomen Metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos seuraavat kirjanpainajien parveilua ja ensimmäiset havainnot kirjanpainajista on jo tehty.

Kirjanpainajat ovat kuusia tuhoavia noin puolen senttimetrin mittaisia kaarnakuoriaisia. Koko Suomessa yleinen laji aloittaa parveilun ilman lämpötilan ollessa noin 18 astetta.

Aikuiset kirjanpainajat kestävät talvella koviakin pakkasia. Useimmiten karikkeessa talvehtiva laji voi Metsäkeskuksen mukaan kestää jopa -28 asteen pakkaset.

Parveilun seurantaa varten asetetuissa pyydyksissä ei ole vielä ollut kirjanpainajia. Toissaviikolla kirjanpainajien on havaittu lähteneen liikkeelle aurinkoisilla ja lämpimillä paikoilla Etelä-Suomessa. Varsinainen parveilu ei ole kuitenkaan vielä alkanut.

Kirjanpainajat lisääntyvät puun kaarnan alla. Laji viihtyy kaatuneissa ja heikkokuntoisissa kuusissa, harvoin männyissä. Lajin runsaimpina kausina ne saattavat lisääntyä myös terveissä puissa. Kirjanpainajia odotetaan viime vuoden suotuisten sääolosuhteiden takia esiintyvän paljon tänä vuonna.

Metsäntutkimuslaitoksen mukaan kirjanpainajat ovat taloudellisesti merkittävin kuusta vioittava tuholaissuku. Suomessa kirjanpainajat ovat Metsäntutkimuslaitoksen mukaan aiheuttaaneet 80 000 kuutiometrin kuusikkotuhot vuosina 1911-1917 ja Etelä-Ruotsissa laji on kuivattanut kuusikoita noin neljän miljoonan kuutiometrin edestä vuoden 2005 myrskytuhojen jälkeen.

Metsäkeskusen Pirkanmaan alueyksikön videolla lisää tietoa kirjanpainajista.

Parveilun etenemistä voi seurata Metsäkeskuksen nettisivuilla. Lisätietoa myös Metsäntutkimuslaitoksen verkkosivuilta.

Kuva: Wikimedia Commons