Kansanterveys kohenee ja terveydenhuollon kustannuksia säästyy, kun suomalaisten hyvinvointia vaalitaan innostamalla heidät liikkeelle luontoon.

Myös muissa maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Norjassa, on vahvaa näyttöä luonnossa liikkumisen myönteisistä hyvinvointivaikutuksista. Näin todettiin Oulussa pidettävässä Liikettä ja hyvinvointia luonnosta -seminaarissa.

Liikettä ja hyvinvointia luonnosta -seminaarissa puhuneiden kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan luonto on monipuolinen terveyden voimavara.

Luontoilu vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi erityisryhmien hyvinvointiin, lasten motoriikan ja mielikuvituksen kehitykseen sekä terveyden tasa-arvoon.

Luonnossa liikkumista tulee edistää hyvällä kaupunkisuunnittelulla, liikuntapaikkarakentamisella ja elintapaohjauksella. Myös luontokohteisiin ja -aktiviteetteihin panostaminen sekä innovatiivinen liiketoiminta houkuttelevat ihmisiä terveellisiin ”metsäkylpyihin”.

Luontoliikunta terveysliikunnaksi

Seminaarissa julkistettiin alustavia tuloksia Metsähallituksen luontopalvelujen selvityksestä kansallispuistojen kävijöiden kokemista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

Tulosten mukaan kävijöiden kokemukset olivat hyvin myönteisiä. Luonnossa liikkumisen vaikutukset retkeilijän sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin olivat riippumattomia koulutustaustasta, iästä, painosta tai terveydentilasta.

Selvityksessä olivat mukana Kurjenrahkan, Patvinsuon ja Repoveden kansallispuistot sekä Kevon luonnonpuisto. Käynnin yhteydessä tehtyyn kyselyyn saatiin 2 052 vastausta ja vastaajille lähetettyyn laajempaan sähköpostikyselyyn 873 vastausta.

– Tutkimuksessa hyvinvointi lisääntyi erityisesti perheen, ystävien tai muun ryhmän kanssa liikkuvilla. Luonnossa liikkuminen on tämän tutkimuksen perusteella myös varsin tasa-arvoinen liikuntamuoto, ja sitä voidaankin suositella koko väestön hyvinvointiliikuntamuodoksi, sanoo professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta ja ODL Liikuntaklinikalta.

– Nykytiedon mukaan väestön terveyden kannalta erityisen tärkeää ja kustannusvaikuttavaa on kaikkien vähiten liikkuvien liikkeelle saaminen. Tavoite ei ole patistaa heitä urheilemaan vaan vähentämään istumistaan ja lisäämään arkista liikkeellä oloaan.

– Luonnossa liikkuminen voisi tarjota tälle kohderyhmälle erinomaisen tavan saada hyvinvointia liikunnasta helpolla, miellyttävällä tavalla. Tässä olisi mahdollisuus myös uudelle, jopa kansainväliselle liiketoiminnalle, Korpelainen sanoo.

Miten luontoliikunta vaikuttaa?
1. Monipuolisen liikunnan harrastamisella on lukuisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.
2. Koettu terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu kohenevat.
3. Mieliala ja itsetunto kohenevat.
4. Kielteiset tunteet, kuten viha, turhautuminen ja ahdistus, vähenevät.
5. Fyysinen oireilu, kuten päänsärky, lievittyy.
6. Verenpaine, syke, lihasjännitys ja stressihormoni kortisolin pitoisuus alenevat.

(Metsähallituksen tiedote 19. maaliskuuta 2014)