Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa suomalaisia ilmoittamaan havaintojaan vieraslajeista uudessa vieraslajit.fi -verkkopalvelussa.

Havainnot auttavat tekemään Suomeen parempia torjuntasuunnitelmia alkuperäisen luontomme auttamiseksi.

Syyskesä on haitallisten vieraslajien parasta havaintoaikaa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS avasi heinäkuussa uuden verkkopalvelun, jossa voi ilmoittaa helposti havaintonsa haitallisista vieraslajeista, olivatpa ne sitten kasvi-, eläin- tai muita eliölajeja.

Vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami, lupiini, espanjansiruetana ja hopearuutana.

– Kansalaisten verkkopalveluun ilmoittamien havaintojen avulla voidaan koota tarkempi nykyistä kattavampi käsitys ihmisen avulla Suomeen levinneistä vieraslajeista”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton vieraslajivastaava Markus Seppälä.

Havaintojen ilmoittaminen on tärkeää, sillä ilman tietoa esiintymien sijainnista ei ole mahdollista tehdä tehokkaita suunnitelmia haitallisten lajien leviämisen estämiseksi.

Hyvissä ajoin ilmoittamisella voidaan myös havaita ja hyvissä ajoin pysäyttää uuden haitallisen lajin ilmaantuminen maahamme.

– Alkuperäinen luonto tarvitsee kansalaisten apua. Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset vieraslajit ovat tulleet vuosi vuodelta tutummaksi suomalaisille, mikä näkyy ilmoitusten ja talkoiden lisääntymisenä koko maassa”, kertoo Markus Seppälä.

Suomessa esiintyy valtakunnallisen vieraslajistrategian mukaan 157 haitallista vieraslajia.

HAVINA -vieraslajihankkeessa ovat mukana Suomen ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa ja tutkia Suomessa esiintyviä vieraslajeja ja opastaa kansalaisia lajien tunnistamisessa ja hävittämisessä.

Ilmoita havainnoista täällä!
Lisää vieraslajeista (Suomen luonnonsuojeluliitto)

KUVA: Liljakukko on yksi Suomessa esiintyvistä vieraslajeista. Suomen vieraslajit esiteltiin mm. Erän numerossa 10/2012.