Suomalaiset pelkäävät selvästi enemmän sutta ja karhua kuin aikaisemmin. Metsähallituksen ja Suomen riistakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista pelkää nyt karhua ja 47 prosenttia sutta.

Kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista.

Samat kysymykset esitettiin reilulle tuhannelle suomalaiselle 2009. Tuolloin karhua ilmoitti pelkäävänsä 34 prosenttia ja susia 32 prosenttia suomalaisista.

”Pelon lisääntyminen on yllättävää. Tämän täytyy johtua siitä, että suurpetokonflikti on talven ja kesän aikana kärjistynyt”, toteaa Metsähallituksen erätiedottaja Aku Ahlholm.

Pelon tunteen lisääntyminen ei selity petokannoilla, sillä ainakin susikanta on pikemminkin laskenut vuoteen 2009 verrattuna. Sen sijaan petokeskustelu, erityisesti suteen kohdistuva, on lisääntynyt.

Tutkimuksessa kysyttiin yksinkertaisesti, pelkäätkö sutta tai pelkäätkö karhua. Osa vastaajista voi siis ajatella pelkäävänsä petoa kohdatessaan tämän ja osa taas pelkäävänsä petoa yleensäkin.

”Pihapiiristä pedon saisi tappaa”

Suomalaisista suurin osa (54 prosenttia) sallisi pihapiiriin tulleen suurpedon tappamisen. Tämäkin voisi selittää sitä, että petopelko on lisääntynyt: uutiset pihapedoista aiheuttavat turvattomuuden tunnetta.

Vielä suurempi osa (76 %) on sitä mieltä, että suurpetokantoja on voitava säädellä metsästyksellä. Sen sijaan salametsästys tuomitaan selkeästi.

Hieman yllättävää on, että suomalaiset luottavat suurpetokannan arvioinnissa lähes yhtä paljon metsästäjien (37 %) kuin tutkijoiden (39 %) näkemykseen.

Kysymys on tosin mielikuvista, sillä tutkijoiden kanta-arvio perustuu yhteistyöhön metsästäjien kanssa. Mm. metsästäjät ovat kuitenkin kyseenalaistaneet julkisuudessa tutkijoiden kannanarvioita.

Tarkempi kooste tutkimuksesta ja vertailu vuoden 2009 tutkimukseen löytyy osoitteista: www.suurpedot.fi ja www.eraluvat.fi.

Kyselytutkimuksen toteutti tilauksesta Taloustutkimus Oy huhti-toukokuussa 2013. Kysymykset olivat osa laajempaa Suomalaisten suhtautuminen metsästykseen -kokonaisuutta. Tutkimukseen haastateltiin 1010 suomalaista iältään 15-79 vuotta.