Oletko sitä mieltä, että Suomen ”loppuun kalastetuilla” vesillä ei ole kunnon mahdollisuuksia tehdä kalastuksen maailmanennätystä?

Siinä tapauksessa olet väärässä, sillä maailmanennätyksen tekeminen Suomessa voi olla jopa helpompaa kuin Suomen ennätyksen parantaminen.

Kansainvälinen urheilukalastusjärjestö IGFA (The International Game Fish Association) pitää yllä erittäin laajaa kalastusennätysten tilastoa, johon kuka tahansa vapakalastaja (angler) voi ilmoittaa ennätyskelpoiset saaliinsa.

Saaliin ilmoittaminen rekisteriin maksaa järjestön jäseniltä 40 dollaria ja muilta 65 dollaria. Jälkimmäiseen sisältyy samalla IGFA:n jäsenmaksu yhdeksi vuodeksi.

Lisätietoja saa järjestön verkkosivulta.

Maailmanennätystilastoissa voi pärjätä yllättävän pienelläkin kalalla. Kirjoittajan saama otsikkokuvan 5,2 kg järvilohi olisi ollut uusi maailmanennätys 10 kg siimaluokassa. Nykyinen ennätyskala painaa vaivaiset 1,55 kg.

IGFA:n ennätyskategoriat

1. All Tackle: kaikki kalat, kaikki sallitut välineet.
2. Freshwater Line Class: makean veden kalastuksen siimaluokat.
3. Saltwater Line Class: merikalastuksen siimaluokat, erikseen miehille (M) ja naisille (W).
4. Freshwater Fly Rod: makean veden perhokalastus perukeluokittain.
5. Saltwater Fly Rod: meriperhokalastus perukeluokittain, erikseen miehille (M) ja naisille (W).
6. Junior: F-junior, F-Smallfry, M-Junior ja M-Smallfry.
7. State Freshwater Line Class: USA:n osavaltioiden ennätykset siimaluokittain.
8. State Freshwater Fly Rod: USA:n osavaltioiden ennätykset perukeluokittain.

F-Junior on 11-16-vuotias tyttö, M-Junior 11-16-vuotias poika, F-Smallfry korkeintaan 10-vuotias tyttö ja M-Smallfry korkeintaan 10-vuotias poika.

Yleistä kalan ennätyskelpoisuudesta

Kalan painon on oltava vähintään yksi pauna (0,453 kg) ja sen on ylitettävä entinen ennätys vähimmäismäärällä, joka on alle 25 paunan (11,33 kg) kaloilla 2 unssia (56,69 g) ja sitä suuremmilla 0,5% voimassa olevasta ennätyksestä.

Kalankasvattamoista tai suojelualueilta pyydystetyt kalat eivät ole ennätyskelpoisia. Kalan ja sen kalastustavan on oltava sopusoinnussa kaikkien paikallisten lakien ja säädösten kanssa.

All Tackle

All Tackle -ennätyksiksi voidaan hyväksyä kaikki kalat, jotka on saatu vetolujuudeltaan enintään 60 kg:n siimoilla. Ennätyskalat, joita ei mainita IGFA virallisissa siimaluokkaennätysten listauksissa, on täytettävä erikseen seuraavat vaatimukset:

1. Kalan on oltava oma tieteellisellä nimellään tunnistettu lajinsa.
2. Kalan on oltava kalastusalueella yleisesti vapakalastuksen kohteena oleva laji.
3. Kalan tunnistamisen on perustuttava valokuviin ja muuhun sitä tukevaan tietoon.
4. Kalan on oltava trofeekokoa. Nyrkkisäännön mukaan tällaisen kalan painon on oltava yli puolet kalalajin tyypillisestä maksimipainosta.

Siimaluokat

Siimaluokkaennätykset (Line Class records) määräytyvät kalastuksessa käytetyn siiman tai perhoperukkeen vetolujuuden perusteella. Kullekin kalalajille on erikseen määritelty, mitkä siimaluokat hyväksytään ennätyksiin. Pienikokoisten kalojen ennätyksiä ei siis voi tehdä ylivahvoilla siimoilla.

Sekä sisävesien (Freshwater) että merialueiden (Saltwater) siimaluokkaennätyksiä (Line Class) noteerataan luokissa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 24, 37 ja 60 kg. Jos siiman vetolujuus on esimerkiksi 12 kg, sillä saatu kala kelpaa siimaluokkaan 15 kg (ja tietysti All Tackle -kategoriaan).

Perhokalastuksessa sekä sisävesillä että suolaisessa vedessä on käytössä perukeluokat (Tippet Classes) 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 10 kg. Yli 10 kg kestävillä perhoperukkeilla saatuja kaloja ei siis noteerata ennätyskelpoisiksi mihinkään perukeluokkaan, vaikka saaliina olisi kuinka suuri kala tahansa.

IGFA:n hyväksymiä ennätyksiä

Seuraavassa on luettelo maailmanennätyksistä, joita voisi yrittää parantaa myös Suomessa. Osa ennätyksistä lienee Suomen olosuhteissa liian kovia rikottavaksi, mutta seassa on lähes läpihuutojuttuja. Lisäksi luettelossa on kalalajeja ja siimaluokkia, joiden maailmanennätykset ovat kokonaan vapaita.

Eräistä meillä elävistä ja parhaimmillaan ennätyskelpoiseen kokoon kasvavista lajeistamme ei ole toistaiseksi noteerattu ainoatakaan IGFA-ennätystä. Jos siis saat vähintään 453 g painavan hopearuutanan, miekkasärjen, muikun, seipin tai sulkavan, voit hyvinkin päästä maailmanennätyksen haltijaksi lajin All Tacle -kategoriassa.

Erikoisen hienoa olisi saada Suomeen joitakin junioreiden maailmanennätyksiä. Rakkaiden naapuriemme norjalaisten ja ruotsalaisten kalastustaito (ja innostus ennätysten kalastamiseen) käy hieman kateeksi.

All Tackle

Ahven, Perca fluviatilis 1,5 kg (Eidsvoll, Norja 1998)
Ankerias, Anguilla anguilla 3,59 kg (Lyckebyjoki, Ruotsi 1988)
Harjus, Thymallus thymallus 2,18 kg (Steindeldjoki, Itävalta 2008)
Harmaanieriä, Salvelinus namaycush 32,65 kg (Suuri Karhujärvi, Kanada 1995)
Hauki, Esox lucius 25 kg (Grefeernjärvi, Saksa 1986)
Järvilohi, Salmo Salar 10,76 kg (Vänern, Ruotsi 2002)
Karppi, Cyprinus carpio 34,35 kg (De St. Cassien -järvi, Ranska 1987)
Kirjolohi, Oncorhynchus mykiss 21,77 kg (Diefenbakerjärvi, Kanada 2009)
Kuha, Sander lucioperca 11,42 kg (Trosa, Ruotsi 1986)
Lahna, Abramis brama 6,01 kg (Hagbyjoki, Ruotsi 1984)
Lohi, Salmo Salar 35,89 kg (Teno, Norja 1928)
Made, Lota lota 8,65 kg (Diefenbakerjärvi, Kanada 2008)
Nieriä, Salvelinus alpinus 14,77 kg (Treejoki, Kanada 1981)
Pasuri, Blicca bjoerkna 0,76 kg (Holandsjoki, Norja 2004)
Ruutana, Carassius carassius 3,7 kg (Seeland, Tanska 2005)
Sorva, Scardinius erytrophthalamus 1,58 kg (Ljunganjoki, Ruotsi 1988)
Suutari, Tica tinca 4,64 kg (Ljungbyjoki, Ruotsi 1985)
Särki, Rutilus rutilus 1,84 kg (Colwik, Englanti 1975)
Säyne, Leuciscus idus 3,36 kg (Granshammarjoki, Ruotsi 2001)
Taimen, Salmo trutta 18,80 kg (Manisteejoki, USA 2009)
Toutain, Aspius aspius 5,66 kg (Vänern, Ruotsi 1993)
Turpa, Leuciscus cephalus 2,62 kg (Ljunganjoki, Ruotsi 1988)
Turska, Gadus morhua 44,79 kg (Isle of Shoals, USA 1969)
Vimpa, Vimba vimba 1,14 kg (Olandsjoki, Ruotsi 1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Suomen kansalliskala ahven ei taida olla IGFA:n suosiossa, koska siitä
hyväksytään ennätyksiä vain All Tackle -kategoriaan. Tämä kilon kantturoissa
oleva raitapaita ei pärjää maailmanennätysahvenelle, joka painoi 1,5 kg.
Suomen vesissä ui kuitenkin vaikka kuinka monta ennätyskokoista kyrmyniskaa.

Freshwater Line Class
Harjus:
01 1,14 kg (Beatnajohka, Norja)
02 1,18 kg (Beatnajohka, Norja)
03 1,79 kg (Lätäseno, Suomi)
04 Vapaa
06 0,59 kg (Indalsjoki, Ruotsi)
08 Vapaa
10 Vapaa
Hauki:
01 10,85 kg (Innokojoki, USA)
02 11,56 kg (Yukonjoki, USA)
03 16,56 kg (Reslegylet, Ruotsi)
04 19,6 kg (Lago Maggiore, Sveitsi)
06 21,45 kg (Lodde, Ruotsi)
08 18,05 kg (Tenhultajärvi, Ruotsi)
10 18,1 kg (Osthammar, Ruotsi)
15 15,64 kg (Yukon, USA)
24 14,74 kg (Gatorjärvi, USA)
Järvilohi:
01 1,87 kg (Swiftjoki, USA)
02 5,92 kg (Vättern, Ruotsi)
03 8,13 kg (Granvik, Ruotsi)
04 10,48 kg (Vättern, Ruotsi)
06 2,8 kg (Goose Pond, USA)
08 3,09 kg (Plugs Pond, USA)
10 1,55 kg (Plugs Pond, USA)
15 10,76 kg (Vänern, Ruotsi)
Kuha:
01 0,51 kg (Grand Union Canal, Englanti)
02 8,8 kg (Mainjoki, Saksa)
03 Vapaa
04 Vapaa
06 4,82 kg (Kiskonjoen vesistö, Suomi)
08 Vapaa
10 5,64 kg (Näsijärven vesistö, Suomi)
15 Vapaa
Lohi:
01 4,27 kg (Tremblantjärvi, Kanada)
02 7,85 kg (Mattawajärvi, USA)
03 8,14 kg (Hanön lahti, Ruotsi)
04 15,7 kg (Itämeri, Saksa)
06 15,4 kg (Namsen, Norja)
08 24,47 kg (Pukavik, Ruotsi)
10 26,72 kg (Pukavik, Ruotsi)
15 27,48 kg (Pukavik, Ruotsi)
24 26,36 kg (Itämeri, Ruotsi)
Made:
01 4,06 kg (Missourijoki, USA)
02 4,63 kg (Missourijoki, USA)
03 7,03 kg (Riverdale, USA)
04 7,19 kg (Black River Bay, USA)
06 6,37 kg (Grand Rapids, USA)
08 8,65 kg (Diefenbakerjärvi, Kanada)
10 6,39 kg (Faxjoki, Ruotsi)
Nieriä:
01 7,82 kg (Kugaryakjoki, Kanada)
02 9,52 kg (Kugaryakjoki, Kanada)
03 13,75 kg (Kuujjuaq Ungava Bay, Kanada)
04 10,2 kg (Kugaryakjoki, Kanada)
06 11,34 kg (Kugaryakjoki, Kanada)
08 12,7 kg (Treejoki, Kanada)
10 10, 88 kg (Hadley Bay, Kanada)
15 9,75 kg (Victoria Island, Kanada)
Taimen:
01 9,41 kg (Whitejoki, USA)
02 18,25 kg (Little Red -joki, USA)
03 12,92 kg (Niagarajoki, Kanada)
04 15,59 kg (Ontariojärvi, Kanada)
06 15,59 kg (Barjärvi, USA)
08 17 kg (Storsjön, Ruotsi)
10 13,83 kg (Platt Bay -järvi, USA)
15 8 kg (Tukholman virta, Ruotsi)
24 6,46 kg (Ontariojärvi, USA)
Freshwater Fly Rod
Harjus:
Tippet 01 0,66 kg (Aurinojoki, Italia)
Tippet 02 0,84 kg (Aurinojoki, Italia)
Tippet 03 1,64 kg (Aurinojoki, Italia)
Tippet 04 Vapaa
Tippet 06 Vapaa
Tippet 08 Vapaa
Tippet 10 Vapaa
Hauki:
Tippet 01 10,97 kg (Brabant Island, Kanada)
Tippet 02 12,24 kg (Innokojoki, USA)
Tippet 03 13,15 kg (La Martre -järvi, Kanada)
Tippet 04 12,24 kg (Innokojoki, USA)
Tippet 06 15,19 kg (Nejanilinijärvi, Kanada)
Tippet 08 14,51 kg (Nejanilinijärvi, Kanada)
Tippet 10 13,83 kg (Innokojoki, USA)
Järvilohi:
Tippet 01 Vapaa
Tippet 02 1,58 kg (Winnepesaukeejärvi, USA)
Tippet 03 1,81 kg (Winnepesaukeejärvi, USA)
Tippet 04 1,36 kg (Winnepesaukeejärvi, USA)
Tippet 06 2,83 kg (Marblejärvi, Kanada)
Tippet 08 1,81 kg (Lower Margaret -joki, Kanada)
Tippet 10 3,40 kg (Marblejärvi, Kanada)
Kuha:
Tippet 01 Vapaa
Tippet 02 Vapaa
Tippet 03 Vapaa
Tippet 04 11,15 kg (Laganojärvi, Italia)
Tippet 06 3,14 kg (Dordognejoki, Ranska)
Tippet 08 4,53 kg (Luganojärvi, Italia)
Tippet 10 3,85 kg (Luganojärvi, Sveitsi)
Lohi:
Tippet 01 9,97 kg (Alta, Norja)
Tippet 02 17,46 kg (Alta, Norja)
Tippet 03 11,49 kg (Namsen, Norja)
Tippet 04 14,28 kg (Alta, Norja)
Tippet 06 20,29 kg (Moisiejoki, Kanada)
Tippet 08 23,2 kg (Alta, Norja)
Tippet 10 22,2 kg (Alta, Norja)
Made:
Kaikki perukeluokat 01-10 ilman ennätystä.
Nieriä:
Tippet 01 3,52 kg (Copperminejoki, Kanada)
Tippet 02 7,17 kg (Treejoki, Kanada)
Tippet 03 6,8 kg (Treejoki, Kanada)
Tippet 04 9,18 kg (Treejoki, Kanada)
Tippet 06 6,94 kg (Treejoki, Kanada)
Tippet 08 7,71 kg (Victoria Island, Kanada)
Tippet 10 7, 26 kg (Treejoki, Kanada)
Taimen:
Tippet 01 5,67 kg (Olcott, USA)
Tippet 02 8,61 kg (Rio Grande, Argentiina)
Tippet 03 12,53 kg (Taneycomojärvi, USA)
Tippet 04 12,7 kg (Rio Grande, Argentiina)
Tippet 06 15,93 kg (Rio Grande, Argentiina)
Tippet 08 13,5 kg (Rio Grande, Argentiina)
Tippet 10 16,5 kg (Obervellach Moll -joki, Itävalta)

Junior

Harjus:
Kaikki luokat ilman ennätystä.
Hauki:
F-Junior 11,33 kg (Bariljärvi, Kanada)
F-Smallfry 7,6 kg (Maskjärvi, Irlanti)
M-Junior 12,24 kg (La Martre -järvi, Kanada)
M-Smallfry 10,21 kg (William’s Fork Reservoir, USA)
Järvilohi:
F-Junior Vapaa
F-Smallfry Vapaa
M-Junior 1,81 kg (Menihek, USA)
M-Smallfry 2,86 kg (Champlainjärvi, USA)
Karppi:
F-Junior 7,37 kg (Sudburyjoki, USA)
F-Smallfry 11,2 kg (Nepeanjoki, Australia)
M-Junior 17,85 kg (Freudenberg, Saksa)
M-Smallfry 11,85 kg (Toronto, Australia)
Kirjolohi:
F-Junior 5,21 kg (Eriejärvi, USA)
F-Smallfry 4,53 kg (Situkjoki, USA)
M-Junior 12,72 kg (Santa Ana River -järvet, USA)
M-Smallfry 6,8 kg (Pen-Y-Ffrith, Wales)
Kuha:
F-Junior Vapaa
F-Smallfry 1,85 kg (Ebro, Espanja)
M-Junior Vapaa
M-Smallfry 1,13 kg (Grand Union Canal, Englanti)
Lohi:
F-Junior Vapaa
F-Smallfry Vapaa
M-Junior 14,51 kg (Grand Cascapedia, Kanada)
M-Smallfry 11,79 kg (Flowersjoki, Kanada)
Made:
F-Junior Vapaa
F-Smallfry 2,52 kg (Bigjärvi, USA)
M-Junior Vapaa
M-Smallfry Vapaa
Nieriä:
F-Junior 6,57 kg (Nanookjoki, Kanada)
F-Smallfry Vapaa
M-Junior 8,97 kg (Suuri Karhujärvi, Kanada)
M-Smallfry 4,3 kg (Labrador, Kanada)
Taimen:
F-Junior 5,3 kg (Skerstadfjord, Norja)
F-Smallfry 2,49 kg (Ontariojärvi, USA)
M-Junior 6,62 kg (Dry Run Creek, USA)
M-Smallfry 11,98 kg (Michiganjärvi, USA)

Ari Manninen