Kirjamies Juhani Aho kalamiehenäJuhani Aho on jättänyt lähtemättömän jäljen suomalaiseen urheilukalastuskulttuuriin, osittain yhä kotimaisen kalastuskirjallisuuden ohittamatonta kärkipaikkaa pitävien lohilastujensa välityksellä, osin olemalla 90 vuotta sitten Suomen Urheilukalastajain Liiton alullepanijana.

Juhani Aho ei ollut maamme ensimmäinen vapaa-ajankalastuksen puolestapuhuja, mutta hänen kauttaan aate muotoutui käytännön järjestötoiminnaksi ja sai kuuluvuutta myös muiden kuin kalastajien keskuudessa, myös maamme rajojen ulkopuolella. Häntä onkin perustellusti kutsuttu suomalaisen urheilukalastuksen aatteelliseksi isäksi.

Juhani Ahon Kalastusperinneseura on julkaissut koosteen artikkeleita ja esseitä Juhani Ahosta kalamiehenä nimikkeellä Kirjamies Juhani Aho kalamiehenä. Esseet käsittelevät Ahon kalastustapoja ja filosofiaa, mutta mukaan on mahdutettu myös pari kirjoitusta muista Ahoa ja keskisuomalaista koskikalastuskulttuuria lähellä olevista aiheista.

Kokoelmaan ovat kortensa kantaneet: Vesa Haapala, Tuomas Hinttula, Lauri Jouppi, Asko Karttunen, Jarmo Kovanen, Juhani Niemi, Raimo Olkkonen, Sami Parkkinen, Kalle Piilonen, Juha Pusa, Antti Tuuri sekä Ville Viksten.

Kalle Piiloselta (1886-1948) on mukaan otettu vuonna 1930 Suomen Kuvalehdessä julkaistu muistelus ”Heinäkuinen päivä Juhani Ahon seurassa”.

Esiin nostamisen arvoisia ovat muiden muassa Juha Pusan esitys Juhani Ahosta jäljitelmäkalastajana, jossa kirjoittaja pohtii Ahon suosikkiperhojen esikuvia ja hänen suhdettaan jäljittelyteorioihin, Ville Vikstenin aiemmin julkaistu ansiokas artikkeli ”Juhani Aho koskikalastajana”, Vesa Haapalan pohdiskelu kalastuksen estetiikasta ja etiikasta Lohilastujen perusteella, Jarmo Kovasen esitys Keski-Suomen koskikunnostuksista sekä Tuomas Hinttulan yhteenveto Ahon kalakavereista.

On mielestäni erittäin arvokasta, että maassamme julkaistaan käytännön kalastusoppaiden ohella myös tällaista kalastuskulttuuria, – historiaa ja -perinteitä käsittelevää kirjallisuutta.

Eri kirjoittajien esseissä samoja asioita käsiteltäessä väistämättä syntyvä toisto ja pari pientä epätarkkuutta ovat pieniä puutteita, jotka eivät lukuelämystä häiritse.

Kirjamies Juhani Aho kalamiehenä ansaitsee ilman muuta paikkansa Lohilastujen rinnalla jokaisen koskilla, ja miksipä ei muuallakin, vapaansa heiluttavan kirjahyllyssä.

Kirjamies Juhani Aho kalamiehenä, Juhani Ahon kalastusperinneseura 2009, 260 s.

Anssi Uitti