Polttoaineiden haitallisuus on pitkään ollut vastuullisten retkeilijöiden tiedossa, eivätkä he sytytä retkikeittimiään sisätiloissa edes huonon sään yllättäessä.

Satunnaiset telttailijat eivät vaaraa kuitenkaan välttämättä tiedosta tai ymmärrä, eivätkä käsitä sen vakavuutta. Olkoot tästä esimerkkeinä viime vuosina tapahtuneet kertakäyttögrillien aiheuttamat häkäkuolemat, kun niitä on käytetty teltassa ja katetussa veneessä.

Erä-lehti katsoikin tarpeelliseksi selvittää, minkälaisia päästöjä retkikeitinpolttoaineista syntyy.
Ensimmäiset telttailman mittaukset tehtiin vuosina 2006 ja 2007, jolloin havaittiin, että tutkimus ei millään muotoa ollut yksinkertainen. Kokeiden ja tulosten analysointien jälkeen heräsi paljon enemmän uusia kysymyksiä sekä arvioita koejärjestelyjen muutoksista kuin vastauksia oletusten paikkansapitävyyteen.

Teltan sisäilman laatua kartoittavissa polttokokeissa käytettiin mm. erilaisia bensiinejä, spriikeittimen polttonesteitä, autoihin tarkoitettuja jäänestoaineita ja puhdistusaineita. Täysiä pisteitä ei annettu yhdellekään tuotteelle.

Aakkosjärjestyksessä esitetyt polttoaineet on pisteytetty tutkimuksessa saadun tiedon perusteella. Kutakin arviointiperustetta on arvosteltu asteikolla 1-5 pistettä, 1 = huono, 5 = hyvä.

Arviointiperusteina on käytetty sisäilman TVOC- (Total Volatile Organic Compounds) sekä häkäpitoisuutta, lämpötilan muutosta, polttoaineen saatavuutta ja käytettävyyttä. Viimeiseksi testiryhmä on antanut oman kokemukseen ja tietoon perustuvan arvionsa, ja kullekin polttoaineelle on muodostettu lopullinen arvosana (tähdet) painottaen kuitenkin eniten terveysvaikutuksia.

Mikään polttoaine ei ansainnut täyttä viittä tähteä johtuen poltto-olosuhteista. Teltan sisätiloihin täysin soveliasta polttoainetta ei kyseiselle polttotekniikalle eikä testiolosuhteille ole olemassa. Lisäksi polttoaineet, jotka saivat vain yhden tähden, ovat erittäin huonosti kyseiselle retkikeittimelle, Primus Omnifuel -monipolttoainekeittimelle soveltuvia.

Polttoaineiden ominaisuudet

Polttoaine TVOC Lämpötilan
muutos
Saatavuus Käytettävyys Häkä
Primus Power Fuel 5 5 3 5 2
Neste, pienkonemoottoribensiini 5 4 4 4 2
oma sekoitus 5 5 1 4 2
Sievert Propan Gas 2208 5 4 2 5 2
Bensiini (Vitabalans) 5 4 3 4 2
Husqvarna 4-tahtipienkonebensiini  4 4 4 4 2
 Moottoribensiini 98 okt. 4 4 5 4 2
 Erikoisbensiini 80/110 4 5 2 4 2
 Sinol 100 5 1 5 4 2
 Marinol 4 2 4 4 2
 Hyvä Tuli Fondue 4 4 3 4 1
 Sprii Polttoneste (Shell) 3 2 4 4 1
 Lentopetroli Jet A-1 5 3 1 2 2
 Jäänesto Start Bensiini 1 3 5 4 1
 Sprii Polttoneste (Neste) 1 4 4 1 1
 Talvidiesel 1 1 5 1 2
 Kemetyl T-Röd 1 3 1 3 1
 Kemetyl Tenol 1 2 1 1 2

TVOC = haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus (Total Volatile Organic Compounds)

Lue lisää Erä 10-2009 tai osta pdf-artikkeli alta, hinta 3 €

 

Teltasta ei ole aina keittiöksi