Erä-lehti etsi Parhaat pystypilkit esiin -kilpailulla tähän asti piilossa pysyneitä pystypilkkejä. Mukaan hyväksyttiin 18 erilaista, omatekoista kalanhoukutinta.

Taso oli kautta linjan korkea ja suurin osa oli huolellisesti viimeistelyjä. Ulkonäkö ei toki ole kalan saannin edellytys, mutta miellyttää tietysti tekijän ja ostajankin silmää.

Peräti 12 pilkin valmistustapana oli peltikuorien juottaminen yhteen valusisuksen päälle. Lähes kaikki näistä olivat tyypillisiä sivuliukuisia pilkkejä, jotka vedon päätyttyä tekevät sivuliu’un ja palaavat keskelle.

Värikoukkupilkeissä sivuliike on pilkin pienen koon takia yleensä vähäinen ja viehettä uitetaan nopeassa rytmissä. Tapsipilkkinä sivuliukuista pilkkiä uitetaan rauhallisemmin.

Muutamissa kookkaissa kilpailutöissä oli ns. poimu-uinti. Siinä viehe pitkän vedon jälkeen vajoaa rauhallisesti keikahdellen niin, että välillä ylempänä on pilkin yläpuoli ja välillä alapuoli. Vajoamiseen mahtuu pari kolme suunnan muutosta.

Poimu-uintisia pilkkejä voi yleensä uittaa myös lyhyillä nyppäisyillä, jolloin ne tekevät vain piston sivulle ja palaavat, mutta eivät vedon lyhyyden takia tee poimua.

Osassa pilkeistä ei ollut sivuliukua, vaan uintiliike oli jonkinlaista keikahtelevaa vajoamista. Pystypilkki toimii silloin enemmän tai vähemmän tapsissa olevan mormyskan painona ja uittotyyliin kuuluvat nostot, täristykset jne.

Selkeästi värinäuintisia pystypilkkejä kilpailuun ei lähetetty. Värinäpilkki kellahtaa pudotuksessa vaakatasoon, värisee, mutta ei pyöri. Värinä syntyy siitä, että vaakatasossa pilkin kuorma on keskilinjan yläpuolella, jonka takia pilkki etsii tasapainoa koko ajan, ei löydä sitä ja jää väristen heilahtelemaan. Värinäpilkin voi tehdä esim. messinkikappaleesta hiomalla, mutta pilkkityypin rakenne tunnetaan vielä aika huonosti.

Elävä ja varma uintiliike

Pilkkien uintia tutkittiin uittoaltaassa, tapsi- ja ketjupilkkejä syötin kanssa. Voittajien ominaisuuksina oli elävä ja luotettavasti syntyvä uintiliike sekä mallin omaperäisyys ja ennakkoluulottomat ratkaisut.

Tältä pohjalta värikoukkupilkkien sarjan voitti Jaakko Stein Haapajärveltä 50 mm Jonskulla. Samasta sarjasta palkittiin lisäksi Lemmarinpätkä, JOV-palapilkki 65 mm, RT 1 sekä Salama.

Tapsipilkkien sarjan voitti Jorma Vasara Savonlinnasta näyttävällä 87 mm JOV-palapilkillä. Sarjan muut palkitut olivat Liukuri, Julpukka, Leo, Juuso ja Ässä.

Kilpailutöitä uitettiin uittoaltaan lisäksi järvissä jään alla ja jokaisella saatiin ennen pitkää kala. Koska olosuhteet eivät näin lyhyessä kalastuksessa voi olla lähellekään tasapuoliset, ahvensaaliille ei laitettu juuri painoa.

Eri pilkkejä ja pilkkityyppejä vertailtaessa pitää lisäksi muistaa vesistökohtaiset erot. Lisäksi toinen pilkki toimii paremmin pienelle ahvenelle, toinen isolle, joku pelaa syvässä, toinen aivan matalassa jne.

Siksi yhtä ainoaa ”parasta” pilkkiä ei ole olemassakaan, joten pyytäjän pitäisi osata valita vesistöön sopiva ja vielä käyttää sitä tavalla, joka juuri sillä hetkellä kelpaa jalkojen alla oleville ahvenille.

Viisas pilkkijä varustautuukin monenlaisilla pilkeillä, joista sitten on vara valita sopiva pilkintäsyvyyden, kalan koon, ottihalujen yms. mukaan.

Erityistä sympatiaa tunsin kilpailuun lähetettyjä kotitekoisen näköisiä pilkkejä kohtaan. Väsäsin itse 10-vuotiaana kuparipellistä yksinkertaisen pilkin, joka on edelleen tallessa. Sillä on hieman vaikea kalastaa, eikä se anna saalista kovinkaan hyvin, mutta itse tehdyllä pyydetty kala maistuu aina parhaimmalta ja pyyntikin on monin verroin tavallista jännittävämpää.

Voittajat palkitaan uusilla Mora Nova System -kairoilla ja muut saavat palkinnoksi Jari Tuiskusen Pilkille -kirjan.

Risto Jussila

Värikoukkupilkit

Jonsku 50 mm: Solakka värikoukkupilkki, jonka käyrä ja alaosasta
toiselta puolelta pyöreä muoto poikkeaa perinteistä.
Valmistettu messinkipellistä ja hopean värisestä
valumetalliseoksesta (tina, antimon, lyijy ja kupari).
Ylä- ja alalenkissä perholukko ja kolme palaa ketjua.

Rauhallinen ja elävä uinti. Lähtee lyhyiden nykäisyjen päätteeksi
hieman poikittaisesta asennosta mukavasti empien sivuliukuun, joka
on melko iso pisto sivulle. Liikkeessä on ajoittain kalamaista välähtelyä.
Pelaa myös tapsipilkkinä, mutta raskas syötti vähentää kalamaista
välähtelyä sivuliikkeessä. Parhaimmillaan värikoukun kanssa.

Valmistaja: Jaakko Stein, Haapajärvi

Lemmarinpätkä 50 mm: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu,
hieman kaarevaksi taivutettu kevyt peltipilkki, jonka raaka-aineena on
valmistajan työpaikalta kierrätysmateriaaliksi jääneet metrilemmarin
hukkapätkät. Liike on peltipilkiksi eloisa. Hitaiden nostojen päätteeksi
vajoaa äärimmäisen hitaasti, keikahtelee vilkkaasti ja tekee samalla
pientä sivuhakua, josta paluu keskelle hitaasti vaappuen ja ajoittain
pyörien. Toisena uittotyylinä vähäinen nyppäisy vavasta, josta tekee
pienen piston sivulle ja paluun.

Peltipilkin haittapuolena on vähäisestä painosta johtuva heikko tunto
vapakäteen, joten vieheen liike pitää katsoa siimasta. Leijuvuudesta
johtuva  hitaus vaatii malttia tai sitten pilkitään hyvin lyhyin nypyin
pelkkiä pieniä sivupistoja tökkien.

Koska pilkillä saa kalaa, materiaalin ja muodon yksinkertaisuus
nousee ansioksi. Helposti jäljiteltävä rakenne.

Valmistaja: Juha Karppinen, Ukkola

JOV-palapilkki 65 mm: Muodoltaan näyttävä ja monikäyttöinen.
Siistiä käsityötä. Pelaa isona värikoukkupilkkinä sekä ketjulla
ja siimatapsilla. Kuori uushopea- ja messinkipeltiä, täyte tinaa
ja runko messinkiä. Palat tuovat värivaihtelua ja tyylikkyyttä.

Pienellä nyppäisyllä tekee reilun piston sivulle. Liikkeessä
ajoittain herkullista keikahtelua. Isommalla vedolla tekee pari
kolme erittäin rauhallista ja varmaa poimua, joista putoaa
etupäässä keskilinjaan.

Valmistaja: Jorma Vasara, Savonlinna

RT 1 40 mm: Alaspäin suippeneva ja paksuuntuva väri-
koukkupilkki.  Yhteen juotetut hopeapeltikuoret, alapäässä
lenkki  ruostumatonta hitsauslankaa.

Melko voimakaspotkuinen liike hiukan sivulle ja paluu. Hyvin
lyhyellä nyppäisyllä terävä, lyhyt pisto sivuun. Jos haluaa
selvästi pitemmän piston sivulle, nostetaan hitaasti ylemmäksi,
ettei tee volttia, ja päästetään. Varma uintiliike ja värikoukun
lisäksi jaksaa kantaa lyhyessä ketjussa sivulle yksihaarakoukun,
jossa pari-kolme toukkaa tai pieni silmä. Suoraviivaisesti
toimiva hyvän syönnin värikoukkupilkki.

Valmistaja: Raimo Tuominen, Virrat

Salama 32 mm: Pikkupilkki, jollaisia kokonsa ja muotonsa
puolesta on totuttu näkemään enemmän Ruotsissa kuin
Suomessa. Kuori uushopea- ja pronssipeltiä, sisus
lyijytinaa (60/40). Värikoukun lyhyttä ketjua jäykistetty
ohuella, 5 mm pituisella muoviputken pätkällä.

Terävä ja varmaliikkeinen pikkupilkki matalaan veteen
pienelle ahvenelle, mutta isompikin voi toki napata.

Valmistaja: Taisto Uusikangas, Lestijärvi

Tapsipilkit

JOV-palapilkki 87 mm: Muodoltaan kuten 65 mm malli,
mutta isompi ja painavampi. Kuori kupari-, uushopea ja
messinkipeltiä. Palat tuovat värivaihtelua ja tyylikkyyttä.
Reilulla vedolla tekee laajat, rauhalliset ja varmat poimut,
josta putoaa yleensä keskilinjaan. Hyvin lyhyellä vedolla
yllättävän pitkä sivuliuku, josta paluu.

Näyttävä ja varmauintinen tapsipilkki jopa 15 m syvyyteen
asti. Tällä pilkillä on kaksi erilaista, luotettavasti toimivaa
uittotapaa, joita voi tilanteen mukaan yhdistellä.

Valmistaja: Jorma Vasara, Savonlinna

Liukuri 64 mm: Liukupilkki, jossa morrin tapsina toimii pilkkiin
lukittava pilkkisiima. Siima lukitaan sähköjohdon kuoren avulla
pilkin alapään tappiin, yläpäässä siimalenkkinä katkaistu nro 2
streamerkoukku. Tapsin pituutta on helppo ja nopea säätää.
Kuori toiselta puolelta messinkipeltiä, sisus tinaa.

Rauhallisella vedolla syntyy luotettavasti pitkä sivuliike, jossa
on ajoittain tiheää värähtelyä. Kala nappaa usein pilkin palatessa
sivulta takaisin.

Valmistaja käyttää 0,10-0,12 mm FireLine-kuitusiimaa ja liittää
morrin Palomar-solmulla. Sentin tai kahden tapsilla voi käyttää
myös värikoukkua, silloin uitto tapahtuu lyhyemmin nyppäisyin.

Liukupilkki sopii pitkällä, jopa metrin tapsilla myös
siian ongintaan, jolloin pilkki toimii lähinnä painona.

Valmistaja: Thomas Hernberg, Pietarsaari

Julpukka 68 mm: Runko ruostumatonta terästä, yläpäästä
taivutettu hieman käyräksi. Runkoon liimattu epoksiliimalla
messinkisuikale, jossa harja. Tekotapa on yksinkertainen
ja sopii mainiosti jäljiteltäväksi.

Uitetaan hyvin tai ainakin kohtalaisen korkeilla nostoilla,
joista lähtee luotettavasti sivuliukuun maukkaasti potkien
ja kylkiä väläytellen ja palaa keskelle. Melko raskas pilkki,
joka pelaa myös syvässä vedessä.

Valmistaja: Matti Jyrkinen, Kulho

Leo 53 mm: Kupariputkesta valmistettu kalan mallinen,
raskas pilkki. Sisäpuoli täytetty heijastavalla, punertavalla
massalla.

Uitossa kellahtaa poikittain, välähtelee harvakseltaan, tekee
sivuliikkeen ja palaa. Tekee uintiliikkeensä luotettavasti. Pelaa
siimatapsilla, mutta myös ketjulla silmäpilkkinä, jolloin tapsi
ei tartu yläpuolen sakaroihin.

Muodoltaan virkistävän erilainen pilkki isoille ahvenille
myös syvään veteen.

Valmistaja: Leo Hynynen, Rovaniemi

Juuso 75 mm: Hopeasiipeä muistuttava kookas ja siisti
ketjupilkki. Kuori kupari- ja messinkipeltiä, sisällä täyte.

Reilussa vedossa pitkä ja vilkkaasti potkiva sivuliike, josta
paluu. Paluuliikkeessä leveyden vuoksi hiukan mukavaa
huojuntaa. Voi uittaa myös lyhyillä vedoilla, jolloin voimakas
tökkäisy sivulle.

Ison ahvenen pilkki, joka jaksaa kuljettaa isonkin syötin
ja kiinnostaa myös haukea. Valmistaja käyttää syvässä
8-15 m vedessä.

Valmistaja: Juhani Gardemeister, Voikkaa

Ässä 70 mm: Yläpäästä käyristetty ketjupilkki. Kuori kromattua
messinkipeltiä, kyljessä s-kirjainta muistuttava, nimeen
viittaava upotuskuvio.

Uitetaan pitkillä, mutta verkkaisilla vedoilla, ettei pyöräytä
volttia. Tekee rauhallisesti ja varmasti muutaman poimu-
uintiliikkeen ja väläyttelee samalla kylkiä. Putoaa etupäässä
pienelle sektorille alas, ei pitkää sivuliukua. Hyvin lyhyellä
vedolla tekee pienen ja varman sivutökkäisyn. Pelaa
isollakin syötillä.

Rauhallisen pilkkijän pyyntiväline.

Valmistaja: Pentti Seppälä, Tampere

Hellu 65 mm: Muodoltaan lähellä saman valmistajan Jonskua,
mutta isompi. Kuori toiselta puolelta kuparipeltiä, toinen
puoli sisuksen hopean väristä valuseosta. Ylä- ja alalenkissä
perholukko ja kolme palaa ketjua.

Nykäistessä syntyy rauhallisesti liikkeelle lähtevä, pitkä
sivuliuku, jossa usein tiheästi kylkiä väläyttelevä potku.
Sivuliike on erikoisen eloisa ja tuntuu houkuttelevan ahvenia
huonollakin syönnillä. Pelaa myös ketjupilkkinä.

Valmistaja: Jaakko Stein, Haapajärvi

Ville 62 mm: Perinteitä kunnioittava suora, harjamainen
muoto. Kuori kupari- ja uushopeapeltiä, sisällä tinaa.

Vedon jälkeen tekee reilusti potkivan, kalamaisesti
välähtelevän syöksyn melko kauaksi sivulle, josta paluu.
Tekee sivuliikkeen luotettavasti, potkujen määrä vaihtelee.
Pelaa myös ketjupilkkinä.

Varmatoiminen perustapsipilkki, jolla saa kalaa,
jos sitä on paikalla.

Valmistaja: Teijo Korhonen, Sulkava

Turo 45 mm: Olemukseltaan perinteinen värikoukkupilkki,
joka toimii myös ketju- ja tapsipilkkinä mieluiten melko
pienellä syötillä. Yläpää ohuehko, painoa alapäässä.
Kuori messinki- ja uushopeapeltiä, sisällä lyijytinaseos,
siimalenkkien ruostumaton lanka yhtenäinen.

Reiluhkolla vedolla pieneksi pilkiksi mukavan pitkä liuku
sivulle, jossa ajoittain kylkien välähtelyä. Värikoukkupilkkinä
uitetaan lyhyemmin vedoin, joista tökkää sivulle ja palaa.
Perinteisen muotonsa ansiosta varma uintiliike.

Valmistaja: Taisto Uusikangas, Lestijärvi

Jasu 90 mm: Liukupilkki, jossa morrin tapsina toimiva siima
lukitaan pienellä muoviputken pätkällä ala- ja ylälenkkiin,
joten tapsin pituutta voi liukuvasti säätää. Alaosan kuori
kuparipeltiä ja sisus valuseosta, yläosa paksua 1 mm
messinkipeltiä. Erikoinen tandemrakenne, kuin olisi liitetty
kaksi pilkkiä toisiinsa.

Pitkästä nostosta kallistuu vaakatasoon, miettii hetken ja
lähtee pitkään sivuliukuun, jossa väläyttää muutaman potkun
verran kylkiä. Välähdys harva, mutta ison koon takia näkyvä.
Sivuliikkeen pituutta voi säätää yläosaa taivuttamalla.
Ellei taivuta, liike vähäisempi ja painon takia nopea.

Ison ahvenen pilkki syvään veteen. Kelpaa myös hauelle.

Valmistaja: Jaakko Stein, Haapajärvi

Kulo 43 mm: Ristinmuotoinen rosteripilkki, jossa tapsissa
ensin pätkä ketjua ja sitten siimatapsi.

Verkkaisilla vedoilla tekee rauhalliset keikahdukset ja vajoaa
hieman poimuillen. Tapsi takertuu joskus sakaroihin, vaikka
ne ovat viistot alaspäin ja ketjunpätkäkin vähentää
takertumista.

Verkkaisesti uiva pilkki on parhaimmillaan, kun kalaa on
harvassa ja syönti varovaista.

Valmistaja: Timo Kulojärvi, Taivalkoski

Huijari 46 mm: Kupariputkesta valmistettu ennakkoluuloton
pilkki, jossa koukku juotettu kiinteästi putken alapäähän
ja siimalenkki ylhäällä putken sivussa. Sisältä ontto.
Jäljittelee valmistajan mukaan vesiperhosen toukkakoteloa,
josta toukanpää kurkistaa.

Tekee isommasta vedosta vajotessaan yhden poimun
ja paluun hiukan sivulta. Erikoista on pienellä ja terävällä
nypytyksellä syntyvä syötin todella nopea kääntyily,
koska alakoukku kiinteä.

Hauska pilkki, johon ahven nappaa, mutta koukun kiinteä
liitos voi haitata syötin haukkaamista.

Valmistaja: Leevi Väisänen, Espoo

Ankkuri 40 mm: Valmistettu rakennustyömailla käytettävästä
kiila-ankkurista, jonka sisään juotettu painoksi tinaa.
Ulkopuolella hologrammiteippi, maalia ja lakka. Yläreunassa
hieman kaulusta.

Painomainen pilkki vajoaa vaakatasossa keskilinjassa alas.
Tapsi saattaa joskus tarttua yläreunan kaulukseen.

Yksinkertainen pystypilkki, joka antaa ahvenia, kun sillä
pilkitään mormyskamaisesti nostaen, värisyttäen jne.
Toimii ennen muuta mormyskan painona.

Valmistaja: Janne Raak, Varkaus