Erän numerossa 5-2007 on Jari oppaan kanssa kalassa -sarjan artikkeli ”Kyrösjärven kalat ja salat”. Tässä artikkelissa kalastetaan kaksoisuistinsysteemillä, jossa edessä on syvännevaappu ja siiman päässä matalammalla uiva viehe. Koska joku saattaa ihmetellä kyseisen menetelmän rakennetta, eikä se ehkä kuvista suoraan selviä, on paikallaan hieman selittää virityksen toimintaa ja ideaa.

Haarottimena toimii hyvin yksinkertainen metallilangasta taivutettu laite, joka voidaan nopeasti liittää siimaan ilman solmuja (ks. kuva). Haarotinta voi käyttää kahdella tavalla.

Haaroitin

Vaappu voidaan kiinnittää sivutapsin kanssa suoraan haarottimeen (kuvassa yllä) ja vieheitä pyyntiin laskettaessa siima kieputtaa yksinkertaisesti haarottimen ympärille. Kiertäminen aloitetaan keskeltä ja siima kierretään riittävän monta kertaa rautalangan ympäri ja spiraalien läpi.

Toinen tapa on kiinnittää pelkkä haarotin siimaan ja liittää sitten vaappu tapseineen lukon avulla haarottimen lenkkiin (kuvassa alempana). Tämän menettelyn etuna on nopeampi ja helpompi vieheenvaihto.

Virityksen parhaita puolia on se, että haarottimen paikkaa voidaan kätevästi muuttaa. Riittää, että siimakierrokset puretaan osittain – esim. toisen spiraalin ympäriltä – jonka jälkeen haarotin voidaan vetää siimaa pitkin haluttuun paikkaan. Ylen kätevää!

Samalla konstilla voi luonnollisesti siimaan liittää sivuvieheeksi myös painouistimen tai vaikkapa kalajigin.

Kahden vaapun vetoon samassa siimassa tarvitaan kuitenkin kalastuslain mukaan vesialueen omistajan lupa. Painoviehettä sivuperukkeessa käytettäessä riittää sen sijaan läänikohtainen viehekortti.

Haaroitin
Kuvassa on vieheiden etäisyys ja tapsien pituus kuvausteknisistä syistä
ja selvyyden vuoksi lyhyempi kuin tositoimissa.